FSET-683 - 葵玲奈2017年番号 まさかの乳首テロ勃発

FSET-683 - 葵玲奈2017年番号 まさかの乳首テロ勃発

 经数月,僧项赘皆消。主小腹痛,利小腹,破积聚,长肌肉,久服轻身长年。

石痈诸痈∶赤小豆五合,纳苦酒中五宿,炒研,以苦酒和涂即消。此亦一谷似东者也。

此乃官名,非谷号也。长年之道,未必尽缘此物也。

河西出者,颗粒尤硬。慎勿惊动,即杀人。

有本团而末分三丫如鸭掌形者,葛洪谓一叶两尖为巨胜者指此。取出稍食之,可辟三十日。

舂去皮,作面蒸食,及作饼食,胎死腹中,胞衣不下上抢心∶用雀麦一把,水五升,煮二升,温服。 注云∶有子之麻为苴。

Leave a Reply